Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก

เล่าเบื้องหลังการออกแบบเมืองของญี่ปุ่น ด้วยความร่วมมือจากใจที่เต็มไปด้วยรัความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเผชิญปัญหาที่รายล้อมอยู่ได้ เช่นเดียวกันกับเรื่อง “เมือง” ที่จำเป็นต้องถูกวางแผนและออกแบบมาอย่างเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้คนชวนสำรวจความร่วมมือของผู้คนทุกภาคส่วน ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญและทำให้เมืองในญี่ปุ่นกลายเป็นเมืองที่ดี เป็นเมืองที่ใครๆ ก็อยากจะรัก และเป็นเมืองที่ผู้คนอยากจะก้าวเท้าออกจากบ้านมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Call No. : AC159 ป541 2566
Publisher : broccoli
Issued Date : 2566
Page : 216 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Location Status
0000036304 Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก HO On Shelf  Login 

MARC Information

245 a : Title 
Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก 
300 a : Total pages 
216 หน้า 
020 a : ISBN 
9789740218326 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ป541 
260 b : Name of publisher 
broccoli 
260 c : Publish Year 
2566 
041 a : Language code of text 
tha 
908 a : Keyword 
ผังเมืองญี่ปุ่น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.