โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์ Permission to Feel

“หากเราไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและหาวิธีรับมือ มันจะเข้ามาครอบงำชีวิตเราอย่างที่เกิดขึ้นกับผมในวัยเด็ก ความกลัวและความวิตกกังวลทำให้ผมไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเอง ผมรู้สึกอ่อนเปลี้ยไปหมด”
“มีศาสตร์การทำความเข้าใจอารมณ์อยู่ เราไม่ได้เกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษที่จะรับรู้ว่าตัวเราเองและคนอื่นๆ กำลังรู้สึกอะไรและทำไม เราทุกคนต่างต้องเรียนรู้ทักษะนี้”
ผู้เขียนอธิบายว่าความฉลาดทางอารมณ์คือ “ความสามารถที่จะเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แยกแยะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้ และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำทางการคิดและการกระทำของตน”
หนังสือเล่มนี้สอนเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะทางอารมณ์ เพื่อให้เรากลายเป็น “นักวิทยาศาสตร์ทางอารมณ์” ในการใช้ชีวิต
"หลังผ่านการทำวิจัยและประสบการณ์จากการปฏิบัติมาสามสิบปี พวกเราที่ศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยเยล ได้ระบุความสามารถที่จำเป็นต่อการเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า 'นักวิทยาศาสตร์ทางอารมณ์' เอาไว้ ซึงเราจะอธิบายในหนังสือเล่มนี้"

Call No. : BF576 บ929 2565
Publisher : OMG Books
Issued Date : 2565
Page : 342 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Location Status
0000036171 โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์ Permission to Feel HO Borrowed  Login 

MARC Information

245 a : Title 
โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์ 
245 b : Remainder of title 
Permission to Feel 
100 a : Author 
300 a : Total pages 
342 หน้า 
020 a : ISBN 
9786167832500 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
บ929 
260 b : Name of publisher 
OMG Books 
260 c : Publish Year 
2565 
041 a : Language code of text 
tha 
908 a : Keyword 
ความฉลาดทางอารมณ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.