ทหารของพระราชา

ก่อร่างกษัตริย์นิยมในกองทัพไทย พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๕๐๐

อ่านความหมายและความสำคัญของพิธีกรรมและพระราชกรณียกิจทางทหารของพระมหากษัตริย์หลังการปฏิรูปประเทศให้เป็นสมัยใหม่ พิจารณาลงไปในการก่อร่างสร้างความจงรัก-รอยร้าวในความภักดี ย้อนสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐

Published Date : Dec 01, 2022
Publisher : มติชน
Page : 352
Rating :
Available Copy Only 1 copy left
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ทหารของพระราชา 
300 a : Total pages 
352 
260 b : Name of publisher 
มติชน 
041 a : Language code of text 
tha 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.