สุดยอดคัมภีร์การเงินจากฮาร์วาร์ด

"สุดยอดคัมภีร์การเงินจากฮาร์วาร์ด" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้จัดการทุกสายงานและหัวหน้างานทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน เพื่อนร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาในเล่มจะช่วยถอดรหัส "การอ่านงบการเงิน" ให้เป็นเรื่องง่าย เริ่มตั้งแต่อธิบายความรู้เกี่ยวกับงบการเงินในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความหมายของตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน ความสำคัญของกระแสเงินสด ความแตกต่างระหว่างกำไรกับเงินสด ตัวอย่างกรณีศึกษางบการเงินของบริษัทต่างๆ ในตลาดหุ้น ซึ่งจะทำให้รู้ทันกลวิธีการแต่งงบการเงิน ตลอดจนเครื่องมือและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและคำศัพท์ในงบการเงินได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับนักเล่นหุ้น ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือแม้แต่พนักงานบริษัทในทุกสายงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจงบการเงินและประเมินสถานการณ์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

Published Date : Dec 01, 2022
Publisher : Expernet
Category : บริหาร
Page : 430
Rating :
Available Copy Only 1 copy left
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
สุดยอดคัมภีร์การเงินจากฮาร์วาร์ด 
300 a : Total pages 
430 
260 b : Name of publisher 
Expernet 
041 a : Language code of text 
tha 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.