คู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยฐานชุมชน

งานวิชาการและจัดการองค์ความรู้ สถาบันลูกโลกสีเขียว (สลข.) ได้รวบรวมหนังสือวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในหนังสือดังกล่าวได้สร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในของ ปตท. ที่ทำงานด้านส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือหน่วยงานที่สนใจต่อไป

Call No. : -
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Issued Date :
Page : -
Rating :
Available Copy Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยฐานชุมชน 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2560 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
041 a : Language 
tha 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.