การจัดการป่ากับชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า

งานวิชาการและจัดการองค์ความรู้ สถาบันลูกโลกสีเขียว (สลข.) ได้รวบรวมหนังสือวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในหนังสือดังกล่าวได้สร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในของ ปตท. ที่ทำงานด้านส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือหน่วยงานที่สนใจต่อไป

Call No. : SD657.T35 ส282 2550
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Issued Date :
Page : -
Rating :
Available Copy Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การจัดการป่ากับชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส282 
050 b : Publish Year 
2550 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
041 a : Language 
tha 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.