คู่มือสีแห่งชีวิต การใช้จิตวิทยาของสีเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น The Little Book Of Colour : How To Use The Psychology Of Colour To Transform Your Life

สีคือการรับรู้ในระดับสัญชาตญาณ และจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ สีก็ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของเราทุกคน

สีแดง - ความอบอุ่น พลัง ความปรารถนา ความตื่นเต้น

สีชมพู - การทะนุถนอม การดูแล ความรักจากใจ

สีส้ม - ความเป็นมิตร พลัง ความสนุกสนาน

สีน้ำตาล - ความสงบทางใจ ความนิ่ง การครุ่นคิด

สีม่วง - ความสูงส่ง สมาธิ ปัญญา

สีขาว - ความสมบูรณ์แบบ ความบริสุทธิ์ การปราศจากรอยด่างพร้อย

สีดำ - อำนาจ ความสุขุมลุ่มลึก

สีไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ตามองเห็น สีคือการรับรู้ในระดับสัญชาตญาณ และจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ สีก็ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของเราทุกคน สีคือเครื่องมือที่เรานำไปใช้ได้ไม่ว่าจะต้องการผลในทางบวกหรือทางลบ ทุกอย่างที่คุณจะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ เป็นความรู้ที่จะอยู่กับคุณ และรอให้คุณนำมันไปใช้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แม้แต่ตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่าเกินจะเชื่อ!

Call No. : BF789.C7 ฮ391 2563
Publisher : B2S
Issued Date : 2563
Page : 272 หน้า
Rating :
Barcode Title of Copy Location Status
0000035273 คู่มือสีแห่งชีวิต การใช้จิตวิทยาของสีเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น The Little Book Of Colour : How To Use The Psychology Of Colour To Transform Your Life HO On Shelf  Login 

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือสีแห่งชีวิต การใช้จิตวิทยาของสีเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น 
245 b : Remainder of title 
The Little Book Of Colour : How To Use The Psychology Of Colour To Transform Your Life 
300 a : Total pages 
272 หน้า 
020 a : ISBN 
9786164990104 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ฮ391 
260 b : Name of publisher 
B2S 
260 c : Publish Year 
2563 
250 a : Edition 
พิมพ์ครั้งที่ 2 
041 a : Language code of text 
tha 
908 a : Keyword 
Color psychology., Color therapy 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.